Dotacje na certyfikaty eksportowe

Certyfikaty eksportowePomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie części kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, a także kosztów przedłużenia ich ważności.Pomoc nie obejmuje certyfikatów wymaganych na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Beneficjenci:Przedsiębiorcy z sektora MSP ( mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:


• Niezbędne usługi doradcze
• Przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej
• Transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań certyfikacyjnych
• Przeprowadzenie audytu
• Przeprowadzenie badań certyfikacyjnych
• Wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.

Pułap oraz intensywność pomocy:Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą. Limit pomocy, jaka może być udzielona przedsiębiorcy w ramach jednego roku wynosi 50.000 zł.

Dofinansowanie bezzwrotne - stanowi pomoc de minimis.

Termin składania wniosków:
Ogłoszenia o naborze należy śledzić na stronie ministerstwa gospodarki.

Nabory ogłaszane są w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji, najczęściej na przełomie IV i I kwartału.